Zwemschool Joke vind het erg belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. In Nederland heeft 6% van de kinderen tussen de 6 tot 17 jaar geen zwemdiploma. Op 6- tot 7-jarige leeftijd is 43% van de kinderen nog bezig voor het A-diploma. Het is schrikbarend om te zien dat van de 11- tot 17-jarigen 14% maar beschikt over een A-diploma, 47% over het A en B diploma en 34% het hele zwem-ABC heeft doorlopen.

Niet alle ouders/verzorgers hebben de financiële middelen om hun zoon/dochter zwemles te laten volgen.  Via het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld zijn er vaak mogelijkheden dat het wel mogelijk is om het Zwem-ABC te behalen of eventuele vervolgdiploma’s.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Op de website van het Jeugdsportfonds kunt u meer informatie vinden.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is er voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders en verzorgers kunnen een beroep doen bij Stichting Leergeld in hun gemeente wanneer er een aantoonbaar besteedbaar inkomen is beneden 120% van het bijstandsniveau. In totaal zijn er nu 71 stichtingen actief. In Noord-Brabant kunt u bijvoorbeeld terecht bij de gemeente Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill, St Hubert en Deurne.

Op de website van Stichting Leergeld kunt u meer informatie vinden.