Alle kinderen (met of zonder beperking) kunnen leren ‘zwemmen’ ofwel ‘voortbewegen’ in het water. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier.

Zwemschool Joke is gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die extra begeleiding e/o hydrotherapie nodig hebben en speciale doelgroepen (lichamelijke-, geestelijke-, visuele en auditieve beperkingen). Om u een indruk te geven welke kinderen kunnen deelnemen aan de speciale doelgroepen (zwem)les e/o hydrothterapie geven wij enkele voorbeelden. U kunt denken aan:

 • kinderrevalidatiebehandeling gericht op ontwikkelingsstimulering (therapeutische peutergroepen bij de Sint Maartenskliniek)
 • lichamelijk beperking
  • motorische (vertraagde en/of atypische ontwikkeling zonder duidelijke of bekende oorzaak in de motoriek die zich trager of afwijkend ontwikkeld en hierdoor belemmering zijn in activiteiten. Een therapeutische interventie door een gespecialiseerde professional zoals kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of kinderoefentherapeut zijn noodzakelijk. Kinderen met DCD, CP, spierdystrofie, spasticiteit en andere spieraandoeningen)
  • zintuiglijke (bv. visuele(zeer slechtziend/blind)- en auditieve beperking (gehoorapparatuur dragend of onder behandeling bij logopedist/Kentalis vroegbehandeling TOS), sensorische informatieverwerking (SI) ofwel prikkelverwerking en hooggevoeligheid
  • bindweefselaandoeningen (bv. hypermobiliteit, Ehler-danlos syndroom, osteogenesis imperfecta (OI) en syndroom van marfan)
  • overige aandoeningen/beperkingen/syndromen zoals NAH, Nicolaides-Baraitser syndroom, syndroom van down, TCF20 syndroom, TOS en epilepsie
 • psychisch beperking (bv. autismespectrumstoornis (ASS) en informatieverwerkingsproblemen)
 • verstandelijke beperking
 • andere beperkingen zoals ADD, ADHD, concentratieproblemen
 • kinderen die speciaal onderwijs volgen

Heeft u kind een aandoening of beperking die niet is weergegeven in bovenstaande voorbeelden, neem contact met ons op. Bovenstaande voorbeelden zijn slecht een kleine indicatie van onze professionele expertise met aandoeningen en beperkingen die voorkomen bij onze speciale doelgroepen (zwem)les e/o hydrotherapie.

Elke zwemles werkt Zwemschool Joke aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van elk kind!

Unieke samenwerking

Als vakleerkracht zwemmen op een school voor kinderen met een meervoudige beperking merk ik dat het voor ouders ontzettend moeilijk is om een zwemschool te vinden die het aandurft om te kijken vanuit de mogelijkheden van ieder kind, welke beperkingen er ook zijn. Inmiddels hebben twee van mijn leerlingen hun zwemdiploma(s) gehaald, door een fantastische samenwerking en afstemming tussen het schoolzwemmen en het zwemmen bij Zwemschool Joke.”

Lotte van de Weem

Bij sommige kinderen wordt gebruik gemaakt van het pictogrammensysteem. Er zijn speciale pictogrammen ontwikkelt die de inhoud en het verloop van de zwemles weergeven op het pictobord. Het oefenen van de kledingeisen voor het zwemdiploma zal per stap aan de hand van pictogrammen worden geoefend.
Wanneer deze kinderen gaan diplomazwemmen krijgen ze vooraf een kaart met daarop de gehele route en alle pictogrammen zodat uw zoon/dochter weet wat er van hen wordt verwacht.
Voor deze kinderen is het erg prettig dat ze kunnen diplomazwemmen op dezelfde locatie als de zwemlessen. Ze hoeven dan namelijk niet te wennen aan een nieuwe omgeving!

Op welke tijden zijn de (zwem)lessen speciale doelgroepen?

Op verschillende lesdag(en) en lestijd(en) worden er (zwem)lessen speciale doelgroepen aangeboden.

Wat zijn de tarieven?

Benieuwd naar de tarieven voor de (zwem)lessen speciale doelgroepen? We hanteren verschillende tarieven afhankelijk van lesdag en lestijd.

Ik wil graag inschrijven

Kies hieronder voor wie je graag wilt inschrijven

of