Heeft u vragen, wellicht kunt hieronder het antwoord vinden op uw vraag. Staat het gewenste antwoord of de vraag niet tussen de vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 1. Is het mogelijk de zwemles te volgen aan de badrand?

Zwemschool Joke geeft u de mogelijkheid om de zwemles van u zoon/dochter aan de badrand te volgen. Wanneer u de zwemles aan de badrand wilt volgen, denk dan aan slippers. Het is niet toegestaan het zwembad met schoenen te betreden i.v.m. hygiëne.

 1. Wat is Easyswim Pro? Is Easyswim Pro verplicht?

Easyswim Pro is een drijfpak waar drijfmiddelen in verwerkt zijn. Het gebruik van Easyswim Pro vergroot het zelfvertrouwen van het kind waardoor de kinderen vrijer worden in het water en met meer plezier zwemmen. Wanneer u bij Zwemschool Joke komt zwemmen is het verplicht een Easyswim Pro aan te schaffen. De kosten voor een Easyswim Pro bedragen € 50. Wij stellen u in de gelegenheid om een Easyswim Pro over te nemen van kennissen/familie. Bij start van de zwemlessen wordt er gekeken of deze Easyswim Pro voldoet aan de kwaliteitseisen. Op de website vind u meer informatie over de Easyswim Pro.

 1. Mijn zoon/dochter is onder behandeling bij een fysiotherapeut. Welke mogelijkheden zijn er voor mijn zoon/dochter?

U kunt met u zoon/dochter terecht bij Zwemschool Joke. Zwemschool Joke heeft fysiotherapeute(n) in dienst die zwemles geven. Hierdoor kan u zoon/dochter optimaal begeleid worden in het traject. Het is ook mogelijk dat de fysiotherapeut(e) van u zoon/dochter komt kijken in het zwembad en kijkt naar de zwemvaardigheden van u zoon/dochter.

 1. Mag mijn zoon/dochter zwemmen met waterpokken of krentenbaard?

Wanneer u zoon/dochter krentenbaard of waterpokken heeft dan is het belangrijk dat u via de Zwemscore u zoon/dochter afmeld voor de zwemles om besmetting te voorkomen. Wanneer de blaasjes zijn ingedroogd dan kan u zoon/dochter weer starten met de zwemles.

 1. Hoe kan ik mijn zoon/dochter inschrijven?

Via de website kunt u uw zoon/dochter inschrijven. Wanneer het inschrijfformulier is ontvangen dan ontvangt u van een e-mail met de factuur voor het inschrijfgeld. De kosten voor het inschrijfgeld bij Zwemschool Joke bedragen € 15.

 1. Is er een wachtlijst?

De mogelijkheid tot het starten van zwemles hangt van de les, dag en tijdstip dat u kiest. Elk kind leert in haar of zijn eigen tempo. Hierdoor is het niet altijd mogelijk te garanderen wanneer u zoon/dochter kan starten met de zwemles. Mocht u vragen hebben over de wachtlijst dan kunt u contact opnemen. We houden u op de hoogte of er plek vrij is.

 1. Mijn zoon/dochter is motorisch zwakker. Wat is het advies om te starten met zwemles?

Zwemschool Joke heeft fysiotherapeute(n) in dienst. Wanneer u zoon/dochter onder behandeling is bij een fysiotherapeut(e) dan is het advies om voor het inschrijven van u zoon/dochter na te vragen of u zoon/dochter eraan toe is om zwemles te volgen. Het kan ook voorkomen dat u zoon/dochter niet onder behandeling is van een fysiotherapeut(e). Gedurende het traject is er extra aandacht voor u zoon/dochter.

 1. Mijn zoon/dochter heeft al zwemles gehad. Kan mijn zoon/dochter instromen?

Kinderen die zwemles hebben gehad bij een ander zwembad/zwemschool kunnen instromen bij Zwemschool Joke. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u kind ergens anders zwemles heeft gehad en welke diploma’s u zoon/dochter heeft behaald. Ook kinderen die zwemvaardigheidsdiploma’s willen behalen zijn van harte welkom bij Zwemschool Joke. U zoon/dochter word ingedeeld op basis van de behaalde diploma’s. De eerste les wordt er gekeken wat het niveau is van u zoon/dochter.

 1. Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind volgen?

Zwemschool Joke maakt gebruik van het Zwemscore systeem om de vorderingen van uw kind te volgen. U ontvangt een persoonlijke inlogcode waarmee u kunt inloggen op de Zwemscore. Op de website  vind u meer informatie over de Zwemscore.

 1. Ik ben de inloggegevens van de Zwemscore kwijt. Wat nu?

Wanneer u naar de inlogpagina van de Zwemscore gaat kunt u aangeven dat u uw wachtwoord bent vergeten. Mocht het u niet lukken dan adviseren wij u contact op te nemen.

 1. Hoe kan ik mijn kind afmelden voor de zwemles?

Voor het afmelden van de zwemles gaat u naar de inlogpagina van de Zwemscore. Bij lessen kunt u uw zoon/dochter afmelden voor de zwemles. Het is mogelijk om een inhaalles te plannen. Zwemschool Joke adviseert u om direct een inhaalles te plannen als dit mogelijk is.

 1. Hoe kan ik een zwemles inhalen?

Voor het plannen van een inhaalles gaat u naar de inlogpagina van de Zwemscore. Bij lessen kunt u een inhaalles plannen voor uw zoon/dochter. Het is mogelijk dat u geen lessen kunt zien, dan hebben andere klanten al een inhaalles gereserveerd. Advies is om op een ander tijdstip in te loggen, wellicht zijn er dan wel inhaallessen beschikbaar.

 1. Hoe groot zijn de lesgroepen waarin les wordt gegeven?

De groepsgrootte is afhankelijk van de lesgroep. Zwemschool Joke geeft de mogelijkheid voor privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 1 op 2 begeleiding.

De groepsgrootte voor zwemles in speciale doelgroepen is maximaal 4 kinderen. Afhankelijk van de ‘beperkingen’ van u zoon dochter kan het ook mogelijk zijn de zwemles te volgen in de reguliere groep. De reguliere groep bestaat uit 5 of 6 kinderen.

 1. Is privézwemles mogelijk?

Bij Zwemschool Joke is het mogelijk om privézwemles 1 op 1 begeleiding of 1 op 2 begeleiding te volgen. De tijdsduur voor privézwemles wordt in overleg me u afgesproken. Er zijn verschillende redenen waarom een kind privézwemles nodig heeft. Op de website vind u meer informatie over privézwemles.

 1. We hebben meerdere kinderen van verschillende leeftijden in 1 gezin, kunnen ze samen in een lesgroep zwemmen?

Bij Zwemschool Joke is het mogelijk om met meerdere kinderen uit 1 gezin in dezelfde lesgroep te zwemmen. Afhankelijk van het niveau van de kinderen wordt er in overleg met u gekeken of de kinderen samen in 1 lesgroep kunnen of dat ze in meerdere lesgroepen achter elkaar zwemmen zodat u maar 1 keer naar het zwembad hoeft te komen.

 1. Met welke leeftijd kan mijn zoon/dochter starten met zwemles?

Zwemschool Joke adviseert u om te starten met zwemles wanneer u zoon/dochter 4½ -5 jaar is. Kinderen van 4 jaar starten ook op de basisschool. Het advies is om u zoon/dochter eerst te laten wennen op school want dit kost ook veel energie.

 1. Mag mijn zoon/dochter een zwembrilletje op tijdens het zwemmen?

Het dragen van een zwembrilletje tijdens het diplomazwemmen is niet toegestaan. Wanneer u zoon/dochter onverwacht te gaat dan zal hij/zij ook geen zwembrilletje dragen. Het is belangrijk dat u zoon/dochter zich ook in deze situatie kan redden. Wanneer de ogen van uw kind heftig reageren op het chloor dan is het mogelijk om in overleg te bespreken of het gebruik van een zwembrilletje tijdens de les is toegestaan.

 1. Waarom geeft Zwemschool Joke geen turbocursus?

Net als het halen van je rijbewijs heeft het leren zwemmen tijd nodig. Het is belangrijk dat de vaardigheden worden ingeslepen en dit kan niet binnen een aantal weken. Mocht dit wel haalbaar zijn dan is het noodzakelijk dat de geleerde vaardigheden herhaald worden. Zwemschool Joke speelt in op het niveau van de kinderen, hierdoor wordt er gedifferentieerd les gegeven en word er maatwerk geboden voor elke individuele leerling. Hierdoor kan elk kind in zijn eigen tempo leren.

 1. Hoe ziet het opleidingstraject eruit tot diploma A?

Wanneer u zoon/dochter voor het eerst op zwemles gaat dan start u zoon/dochter in het ‘watergewenning traject’. Wanneer dit traject voldoende is afgesloten dan gaat u zoon/dochter verder in het ‘voortraject Zwemdiploma A’. Wanneer u zoon/dochter al deze vaardigheden beheerst dan gaan we weer een stapje verder in het traject. U zoon/dochter gaat dan oefenen voor Zwemdiploma A. In de Zwemscore kunt u alle vaardigheden die u zoon/dochter moet beheersen voor dit traject zien.

 1. Blijft mijn kind gedurende het opleidingstraject op dezelfde dag en tijd zwemmen bij dezelfde zwemonderwijzer(es)?

De visie van Zwemschool Joke is om kinderen op dezelfde lesdag en tijdstip bij een vaste zwemonderwijzer(es) te zwemmen. Hierdoor kent de zwemonderwijzer(es) u kind goed en weet welke vaardigheden extra aandacht nodig hebben.

 1. Hoelang duurt het voordat mijn kind het Zwem-ABC heeft behaald?

De totale tijdsduur van het Zwem-ABC is afhankelijk van een aantal factoren. In Nederland is het gemiddeld aantal klokuren voor het behalen van diploma A, 42 klokuren. Voor diploma B staat gemiddeld 12 klokuren en voor diploma C nog eens 12 klokuren. In sommige gevallen zijn er kinderen die er korter over doen. Het komt ook voor dat kinderen niet hun diploma halen binnen dit aantal klokuren. De ontwikkeling en motorische vaardigheden van het kind zijn hierbij erg belangrijk.

 1. Is het noodzakelijk dat mijn kind het gehele Zwem-ABC haalt?

Zwemschool Joke vind kwaliteit erg belangrijk. Ons doel is dat elk kind goed leert zwemmen en zich kan redden in onveilige situaties. Wanneer u zoon/dochter het Zwem-ABC heeft behaald dan pas is u kind zwemveilig. Zwemschool Joke streeft naar kwaliteit!

 1. Waarom zwemmen we met kleren aan?

Zwemschool Joke oefent veel survivalonderdelen met kleren aan. Wanneer u zoon/dochter in het water valt dan draagt u zoon/dochter in de meeste gevallen kleding. Dit kan variëren in lente- zomer- herfst- of winterkleding. De kledingeisen worden in het Zwem-ABC opgebouwd. Mocht u zoon/dochter te water raken dan is het belangrijk dat er geen paniek ontstaat en er veilig naar de kant kan worden gezwommen.

 1. Kan mijn kind nog blijven zwemmen als het Zwem-ABC is behaald?

Ja, Zwemschool Joke bied een vervolgtraject aan. U kunt bij ons terecht voor:

 1. Wanneer mag mijn kind diplomazwemmen?

U zoon/dochter mag diplomazwemmen wanneer alle vaardigheden voor het betreffende diploma beheerst worden. Per e-mail word u op de hoogte gebracht voor de datum en tijdstip van het diplomazwemmen. Wanneer alle vaardigheden voldoende worden beheerst dan kunt u in de Zwemscore lachende smileys zien.

 1. Hoe ziet de organisatie van het diplomazwemmen eruit?

De groepsgrootte bij het diplomazwemmen zijn maximaal 10-12 kinderen. Het kan zijn dat er meerdere diploma’s op 1 tijdstip afzwemmen. Het is mogelijk het diplomazwemmen aan de badrand te volgen. Na het diplomazwemmen worden de diploma’s uitgereikt in het bad.

 1. De gegevens op het diploma kloppen niet, wat nu?

Wanneer u zoon/dochter wordt uitgenodigd voor het diplomazwemmen dan is het belangrijk dat u van tevoren de gegevens controleert in de Zwemscore. Mochten de gegevens op het diploma onjuist zijn dan kijken we of de onjuiste gegevens door de fout van Zwemschool Joke op het diploma staan. Het kan ook voorkomen dat u de gegevens in de Zwemscore niet heeft gecontroleerd. Is dit laatste het geval dan word er € 27,50 in rekening gebracht voor een nieuw zwemdiploma. U krijgt het nieuwe diploma wanneer u het oude diploma inlevert.

 1. Is er op een bepaalde datum wel of geen les?

Zwemschool Joke streeft ernaar dat er zoveel mogelijk continuïteit is. Dit omdat regelmaat en structuur voor elk kind erg belangrijk is. Op de website kunt u de data vinden wanneer er geen zwemles is.

 1. Op welke dagen en tijden zijn er zwemlessen?

De exacte lesdagen en lestijden kunt u terug vinden op de website.

 1. Is er zwemles tijdens de schoolvakantie?

Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen door. Mocht u niet beschikbaar zijn, meld u dan af via de Zwemscore. In de zomervakantie is er een aangepast rooster.

 1. Wat zijn de kosten voor het volgen van zwemles?

De tarieven voor het volgen van zwemles kunt u terug vinden op de website.

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben, wij zijn bereid u vragen te beantwoorden.