Peutersurvival heeft als hoofddoel overleven (vandaar de naam survival) in het water. Ieder kind kan op jonge leeftijd de vaardigheden leren om verdrinking te voorkomen. Zwemschool Joke heeft een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld voor Peutersurvival.

Het doel van Peutersurvival is dat uw kind zelfredzaam is in alle omstandigheden. Gedurende de lessen Peutersurvival worden de vaardigheden geoefend om zelfstandig de kant of muur te bereiken, wanneer uw zoon/dochter te water valt of springt. Deze vaardigheden worden gedurende de lessen Peutersurvival steeds verder uitgebreid.

De lessen Peutersurvival duren 45 minuten. De zwemonderwijzer(es) geeft gevarieerde oefenstof gedurende de les Peutersurvival. De oefenstof wordt gedifferentieerd aangeboden aan het vaardigheidsniveau van uw zoon/dochter. De oefenstof die wordt aangeboden is een optimale aansluiting voor de zwemlessen van het Survival Zwem-ABC. Tijdens de lessen is het gebruik van de EasySwim Pro verplicht. U kunt de les volgen aan de badrand.

Uw zoon/dochter kan starten vanaf 3 jaar. Wanneer uw zoon/dochter de vaardigheden voldoende beheerst dan kan uw zoon/dochter doorstromen en deelnemen aan de zwemlessen voor het Zwem-ABC. De kinderen die doorstromen vanuit de lessen peutersurvival naar de reguliere zwemlessen hebben voorrang op de kinderen van de wachtlijst.

Binnen het opleidingsprogramma is het mogelijk om 3 krabben diploma’s te behalen en kinderen ontvangen een diploma als ze de vaardigheden beheersen. Kinderen kunnen het diploma krab groen, krab blauw en krab rood behalen.

Op welke dagen en tijden zijn de lessen peutersurvival?

Op verschillende lesdag(en) en lestijd(en) worden de lessen peutersurvival aangeboden.

Wat zijn de tarieven?

Benieuwd naar de tarieven voor de peutersurvival?

Ik wil graag inschrijven

Kies hieronder voor wie je graag wilt inschrijven

of