Inschrijven nieuw kind

Procedure inschrijven bij Zwemschool Joke:

 1. U kunt onderstaand inschrijfformulier gebruiken om u of uw zoon/dochter in te schrijven bij Zwemschool Joke.
  Voor reguliere zwemles maandag t/m vrijdag is er een wachtlijst variërend van 16-24 maanden en op zaterdag minimaal 24 maanden.
  Het is van groot belang dat u tijdig het inschrijfformulier invult voor uw zoon/dochter om op de gewenste startdatum te kunnen starten met zwemles. U kunt in het tekstvak bijzonderheden aangeven welke dagen/tijden de meeste voorkeur hebben.
 2. U geeft aan vanaf wanneer u wenst te starten en u geeft uw voorkeurstijden aan.
 3. Zwemschool Joke adviseert u de algemene voorwaarden goed door te lezen. In de algemene voorwaarden staat onder andere beschreven hoe het afmelden en inhalen van een zwemles mogelijk is en hoe de betaling van het lesgeld in zijn werk gaat.
 4. U ontvangt direct per e-mail een bevestiging dat de inschrijving is gelukt.
 5. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de inschrijving.
 6. Inschrijven is op basis van volgnummer. Na inschrijving komt u zoon/dochter op de wachtlijst te staan. Hoe meer voorkeurstijden u aangeeft bij inschrijving, hoe meer plaatsingsmogelijkheden er zijn. Dit kan van invloed zijn op de wachtlijst.
 7. Wanneer uw kind aan de beurt is (afhankelijk van de wachttijd en de plaats op de wachtlijst), ontvangt u per mail een uitnodiging voor de start van de zwemlessen of er wordt telefonisch contact met u opgenomen. Mocht er op de door u opgegeven voorkeurstijd(en) geen mogelijkheid zijn tot plaatsen dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

 

Voornaam kind*

Achternaam kind*

Geboortedatum kind* 

Geslacht*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Naam vader en moeder*

Telefoon mobiel* 1

Telefoon mobiel 2 

E-mail* 

E-mail reserve

Opgave voor:*

Voorkeur tijd:*
Kies meerdere tijden
voor een snellere indeling.

Aquafit is enkel beschikbaar voor volwassen

Klik hier om in te schrijven voor volwassenen

Voorkeur start zwemlessen jaar*

Voorkeur start zwemlessen maand*

Zijn er bijzonderheden en/of medische aspecten waarvan het belangrijk is dat Zwemschool Joke hiervan op de hoogte is? 

Volgt uw kind of heeft uw kind zwemles gevolgd?*

Welk niveau en eventuele diploma’s heeft uw kind behaald?


Kunt u aangeven hoelang uw kind zwemles heeft gehad?


Wat is de reden dat u bent gestopt of wilt veranderen van zwembad/zwemschool?

Hoe bent u bij Zwemschool Joke terecht gekomen?

Wilt u een Easyswim Pro aanschaffen à € 55 ?*  

Toestemmingsverklaring publicatie foto- en filmmateriaal.

Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s gemaakt mogen worden van mijn zoon/dochter tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen Deze foto’s mogen gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*  

Bij deze geef ik toestemming dat mijn zoon/dochter gefilmd mag worden tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen. Het filmmateriaal mag gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*

Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s van mijn zoon/dochter op de flyers/visitekaartjes/regionale kranten/andere mediakanalen gepubliceerd mogen worden.*

Het is mogelijk het lesgeld per automatische incasso te incasseren of per factuur (per bank overmaken of contant) te voldoen. Voor de betaling van het lesgeld per factuur (per bank overmaken of contant) zal er maandelijks € 2,50 in rekening worden gebracht voor administratieve kosten. Voor het incasseren van het lesgeld per automatische incasso zijn geen extra kosten van toepassing. De wijze van betaling zoals aangegeven bij inschrijving zal worden toegepast voor het betalen van het lesgeld. Het is niet mogelijk om lesgeld met terugwerkende kracht op een andere manier te voldoen.

Wanneer u ervoor kiest om te betalen via de automatische SEPA incasso Bank/Giro dan vragen wij u om de volgende gegevens. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemschool Joke om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact om met uw bank.

Gegevens rekeninghouder.

Tenaamstelling:

Bank:

IBAN:

Naam akkoord automatische incasso:

Ik machtig u, conform uw verklaring, om de persoonsgegevens van mij en mijn kind in uw administratie te mogen verwerken*

Bij deze verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden bij inschrijving op de website te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.*


Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees onze privacyverklaring.