Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Zaterdag 12.45-13.15 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Zaterdag 12.15-12.45 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Zaterdag 11.45-12.15 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Zaterdag 07.30-08.00 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Vrijdag 14.15-14.45 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Donderdag 18.30-19.00 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Donderdag 14.15-14.45 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Woensdag 13.00-13.30 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding

28 januari 2019

Dinsdag 17.45-18.15 Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding